OSGB Nedir ?

OSGB; Ortak Sağlık ve Güvenlik biriminin kısaltmasıdır.

OSGB; Ortak sağlık ve güvenlik biriminin kısaltmasıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve bakanlıkça yetkilendirilen birimlerdir (28512 sayılı ve 29.12.2012 Tarihli resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği).

Kamu Kurumları ve 50 kişi altı az tehlikeli sınıftaki işyerleri de sürekli İSG Katip ataması gerekmeksizin, Çalışanlarına İSG eğitimleri, Acil durum tatbikatları, sağlık kontrolleri ile tüm İSG dokümantasyonlarını yaptırmakla yükümlüdürlerAz Tehlikeli Sınıfta faaliyet gösteren işletmeleri örneklemek gerekirse; Büro ortamında çalışılan avukatlık, muhasebecilik, gümrükçülük gibi işler, mağazacılık hizmetleri, lokanta hizmetleri vb. gibi İş Sağlığı Güvenliği risklerinin daha düşük olduğu sektörlerdir.

İŞ Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerin özel sektör eliyle yapılması için de T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri kurulmuştur.

OSGB Neden Gerekli ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alma Gerekliliği

28339 sayılı ve 30.6.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu doğrultuda bir ve daha fazla çalışan istihdam eden tüm şirketler tehlike sınıflarına bağlı olarak kendi bünyelerinde istihdam ettikleri ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nden alacakları işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli hizmeti ile yükümlülüklerini gerçekleştirebilirler.

OSGB Hizmeti Nasıl Alınır?

Tüm şirketlerin muhasebe işlemleri için bir mali müşaviri olduğu gibi; İş sağlığı ve Güvenliği hizmeti almaları için de T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından yetkilendirilmiş OSGB danışman firması olacaktır. Bu firmalar 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” çerçevesinde hizmet sunarlar.

İş Güvenliği Uzmanının görev, yetki ve sorumlulukları 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte, işyeri hekimlerinin görev yetki ve sorumlulukları ise 28713 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Firmanın görevlendireceği iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tehlike sınıfına göre değişen sürelerle çalışanlara hizmet sunacaklardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin hangi firmalar tarafından nasıl yapılacağına ilişkin yönetmelik bulunmaktadır:  OSGB Hizmetleri Yönetmeliği

Firmanızın ne kadar İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmeti alacağını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. Otomatik İSG Hizmet Süresi Hesaplama için tıklayınız.

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğünde; 31.12.2023 tarihine kadar, C sınıfı uzmanlar B sınıfı uzmanların yerine, B sınıfı uzmanlar A sınıfı uzmanların yerine görevlendirilebilirler.

İSG hizmeti alınmaması tüm işyerleri için kanunen zorunludur ve alınmaması halinde çok yüksek para cezaları uygulanmaktadır.

NACE Kodu Nedir?

“Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması” anlamına gelen NACE, Avrupa’da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik olarak oluşturulmuş bir kodlama sistemidir. Orijinal adı “Nomenclaturedes Activités Économiques dans la Communauté Européenne” olduğu için bu ifadedeki sözcüklerin baş harflerinde oluşur. Avrupa Birliği tarafından belirlenmiş NACE kodu uygulaması, “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC)” ile de ilişkili olup ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya düzeyinde karşılaştırma açısından da önemli bir araçtır.

NACE, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında, Türkiye’de de kullanılmaya başlanmıştır. Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı 2013 yılından beri NACE kodlarını kullanmaktadır. İşyerleri ve işletmelerin faaliyet alanlarının tehlike sınıfını belirleyen NACE kodu altı hanelidir. Bu yüzden, “altılı faaliyet kodu” olarak da bilinir.

İşyeri Tehlike Sınıfınızı esas faaliyet konunuza karşılık gelen NACE kodu üzerinden öğrenebilirsiniz. NACE Kodu Tehlike Sınıflarını indirmek için tıklayınız.

NACE Kodunun İşlevi Nedir?

Şirketinizi kurarken, öncelikle girişiminiz için en uygun şirket tipini seçmeniz gerekir.
Şirket tipinizi seçtikten sonra, şirketin merkezi olacak adresi belirleyip kira kontratını yapmalısınız. Ardından, şirket ana sözleşmesini hazırlatıp ilgili ticaret odasına kayıt yaptırmalısınız. Bu işlemlerin sonrasında, vergi dairesinden, ticaret odasında belirlenen NACE kodu ile mükellefiyet açtırmalısınız.

NACE kodunu öğrenerek, işyerinin tehlike derecesini de tespit etmiş olursunuz. NACE koduna göre tasnif edilen işler, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak listelenir. İşyerinin ve faaliyet alanının tehlike derecesini belirleyerek, iş güvenliği yasalarının gereklerini daha kolay yerine getirebilir, işinizi güvenle sürdürebilirsiniz.

İş güvenliği ile birlikte, sosyal güvenlik uyuşmazlıkları ve iş yargılamalarının sosyal güvenliği ilgilendiren bölümleri için de NACE kodu önem arz eder.

İş Yerlerinde Tehlike Sınıfları Nelerdir?

İş yerleri, tehlike sınıfına göre 3’e ayrılır. Bu sınıflar:

Çok tehlikeli: İnşaat, maden, tersane vb. işlerin yapıldığı iş yerleri.

Tehlikeli: İmalat, kesme, boyama, servis vb. işlerin yapıldığı iş yerleri.

Az tehlikeli: Büro hizmetleri, gıda, perakende alışveriş vb. iş yerleri.

Hizmet Alan İş Yerlerinin İSG Katip Giriş İşlemleri için tıklayınız.