İşveren/İşveren Vekili Atamaları Hakkında

Elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili (Yapılan sınavlarda başarılı olmuş olanlar) tarafından yürütülebilmesi için İSG-Katip sistemi üzerinden yapılacak görevlendirme adımları ekli kılavuzda yer almaktadır. Kullanıcının görevlendirmeyi yapabilmesi için SGK sisteminde işveren, işveren vekili ya da yönetici olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. Eğer ilgili tanım yapılmamışsa işyerinin bağlı olduğu SGK il müdürlüğü ile iletişime geçilmesi tavsiye olunur.