İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İle İlgili Duyuru

Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak İSG profesyoneli görevlendirmelerinde;

İSG KATİP’te kaydı olan çalışanlar için görevlendirmeler sistem üzerinden yapılacak olup, henüz sistemde yer almayan çalışanlar için görevlendirmeler İSG-KATİP’teki gerekli düzenlemeler tamamlanıp Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilinceye kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek-5’de yer alan formların doldurulması ve resmi görevlendirme oluru ile yapılacaktır. Söz konusu olur ve formların ilgili kişilerce imzalanıp gerektiğinde denetime yetkili memurlara gösterilmek ve istendiğinde Bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

İSG Hizmetlerinin İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülmesi

Elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesi için İSG-KATİP üzerinden yapılacak görevlendirme adımları ekli kılavuzda yer almaktadır. Kullanıcının görevlendirmeyi yapabilmesi için SGK sisteminde işveren, işveren vekili ya da yönetici olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. Eğer ilgili tanım yapılmamışsa işyerinin bağlı olduğu SGK İl Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında İSG uygulamaları hakkında detaylı bilgi için Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi’ni aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/9469/kamudaisgrehberi.pdf