Covıd-19 Kapsamında Şantiyelerde Ve Madenlerde Alınacak Önlemler

Sağlık Bakanlığının ilgi yazıları çerçevesinde "COVID-19 KAPSAMINDA ŞANTİYELERDE ALINACAK ÖNLEMLER" ve "COVID-19 KAPSAMINDA MADENLERDE ALINACAK ÖNLEMLER" başlıklı dokümanlar ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.